Home About Us News & Events Gallery Contact Us

Côr Curiad ladies choir in Llanelli, South Wales.  Entertaining audiences since 1995

Cor Curiad Carols and Crafts

16th November 2017, Diplomat Hotel, Llanelli, Doors open 6pm

Tickets £3, children under 12 free

Click here to email choir members or ring 07983 8914775The ladies rehearse between 7pm and 9pm  every Thursday evening.  The current rehearsal venue is at Hall Street Church, West End, Llanelli, in the new Lantern Room.


The Choir upholds the Welsh tradition of choral singing with songs in English and Welsh.  It is not necessary to be able to speak Welsh although approximately a third of the ladies are Welsh speaking but we also have members representing Germany, England and Ireland.  

There are currently around 30 members with an age range from 18 – 80+  although our youngest member is just 14 and is related to our Musical Director!  There are several sets of “mothers and daughters”, sisters and even a set of twins!


The ability to read music is not essential. Ladies interested in joining the choir are urged to come to a rehearsal to listen and meet everyone.  

Mae’r Côr yn cynnai y traddodiad Cymreig o ganu corawl gyda chaneuon Saesneg a Chymraeg.  Nid yw’n angenrheidiol I fod yn medru siarad Cymraeg er bod tua thraen o’r aelodau yn rhugl yn yr laith.  Mae gennym aelodau’n cynrychioli’r Almaen, Lloegr ac Iwerddon, hefyd.

Yn gyfredol mae tua deg ar hugain o aelodau gydag amrediad oedran o 18 - 80+ er mai ond 14 yw’n haelod ieuengaf ac mae hi’n perthyn I’n Cyfarwyddwr Cerddi Mae sawi set o famau a’u merched, chwiorydd a hyd yn oed pâr o efeilliaid!


Mae'r merched yn ymarfer 7:00-09:00 bob nos Iau. Y lleoliad ymarfer presennol yn Eglwys Hall Street, West End, Llanelli, yn yr Ystafell Lantern newydd.

Nid yw darllen cerddoriaeth yn angenrheidiol merched a diddordeb i ymuno â’r Côr, mae croeso iddynt ddod i’r ymarfer i wrando ag i gwrdda phawb.